Notities bij: Sjoertje Ages

Afkomstig van de klokslag onder Bolsward.