Notities bij: Durck Goslicks

Woonde te Schraard. Deed regelmatig timmerwerk voor de kerk te Schettens, oa 1713.