Notities bij: Petrus Agema

Woonde te Bolsward. Rector van de Latijnse school.
Werd kandidaat in oktober 1747, in 1752 tot rector der Latijnsche scholen te Bolsward aangesteld en beroepen te Wons en bevestigd op 9 juni 1771. Hij nam afscheid aldaar op 9 september 1787.

Hij was in 1778-1788 voor de helft eigenaar van Osinga State te Schettens, erfde dat van zijn vader.