Notities bij: Atte Pieters Agema

Ipke Riemers Nieland huisvrou van de w. A. Agema oud ontrent 60 iaaren is den 30 iannuari 1744 gestorven en leit alhier begraven.

Was Olderman uit de Magistraat in het Smedengilde in 1729, 1730, 1731.

Hij was in 1748-1768 voor de helft eigenaar van Osinga State te Schettens.
Op zijn grafsteen staan in grote letters zijn initialen: A P A.