Notities bij: Schelte Leenderts Bartstra

Woonde te Witmarsum.