Notities bij: Aafke Gerlofs Brouwer

Kwam van Witmarsum. Woonde te Schraard.