Notities bij: Marie Rouwenhorst

Woonde te Amerika, Iowa, Marion County, Lake Prairie, later te Wapello County, Highland (census 1940).