Notities bij: Marten Theunis Hidma

Woonde te Schettens.