Notities bij: Boudina Catharina Buwalda

Woonde te Leeuwarden. Zij is ongehuwd overleden.