Notities bij: Klaaske Jacobs Wester

Woonde te Wartena.