Notities bij: Jan Theunis van Berkum

Woonde te Wartena.