Notities bij: Ieke Jacobs Baaima

Woonde te Longerhouw, van 12-5-1895 tot 28-5-1910 op nr. 20 (nu Buren 5). Van Tjerkwerd, naar Bolsward.