Notities bij: Henricus van Oeckelen

Henricus stapte op; na een paar jaar timmerman te zijn geweest in Groningen ging hij bij de Veendamse orgelmaker R. Meijer werken.
Na diens overlijden in 1884 zette hij deze orgelmakerij voort tot zijn dood in 1894.