Notities bij: Rommert Tjeerds Algera

Is hij de aannemer die de boerderij voor Ype Baukes Jansen bouwde ?