Notities bij: Sijke Baarda

Woonde te Tjerkwerd (Eemswoude).