Notities bij: Jacob Pieter van Berkum

Was van 1848-1854 predikant te Wolsum/Westhem, als opvolger van zijn broer Hendrikus. Was gehuwd.

[Johannes van Berkum]
Berkum (Johannes van), geb. te Wanswerd 22 Aug. 1821, was eerst pred. te Warns-en-Scharl, daarna te Wolsum-en-Westhem, waar hij 22 April 1854 overleed.
Van hem verscheen: Zonde en geloof of ontmoetingen en verhalen uit mijne Evangeliebediening, Sneek, 1853.