Notities bij: Jan Jans van Berkum

Zij zijn volle neef/nicht van elkaar.