Notities bij: Trijntje Anes Glinstra

Van Schettens.