Notities bij: Gosse Aebinga

Ouders volgens stamboek niet geheel zeker. Woonde te Hijum, Hallum.