Notities bij: Anna Wilhelmina van Berkum

Woonde te Wanswerd.