Notities bij: Tie Jans Thijsma

Woonde te Oosthem, zonder beroep (tijdens huwelijk). 2e huwelijk dezelfde ??

Geboorteakte Wymbritseradeel, 1836 Aangiftedatum 29 augustus 1836, akte nr. 161 Jetske Tijsma, geboren 27 augustus 1836 Dochter van Tie Jans Tijsma en Lucretia Dekema van Berkum