Notities bij: Hendrikus Johannes van Berkum

Romeijn: Wolsum/Westhem: 1838 Hendrikus van Berkum, geboren te Wanswerd den 3 November 1814, zoon van Teunis, broeder van Jacob Pieter, deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den 27 Mei en nam, verroepen naar Stiens, afscheid den 27 Februarij 1848. Hij schreef "de Labadie en Labadisten", "Ant. de Bourignon", , "Schortinghuis en de 5 nieten", en gaf ook gedichten uit.
http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01/bran038biog01_0315.htm
[Hendrikus van Berkum]
Berkum (Hendrikus van), geb. te Wanswerd 3 Nov. 1814, was predikant te Wolsum, te Stiens en te Nieuwe Beerta, waar hij overl. 5 Nov. 1870.
Hij schreef: Lof der domheid, Gron. 1834; Gedichten, Sneek, 1837; De togt naar Ameland, een dichterlijk verhaal, Leeuw. 1850; De Labadie en de Labadisten, een bladzijde uit de gesch. der Ned. Herv. kerk, 2 dln., Sneek, 1851; Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke gesch. der 17e eeuw, Sneek, 1853; Schortinghuis en de vijf nieten, een bladzijde uit de gesch. van het kerkelijke leven in het Oldambt, 1730-'50, Utr. 1859. Voorts vertaalde hij eenige werken over kerkgeschiedenis.