Notities bij: Theunis Hendrikus van Berkum

Was predikant te Schoorl en Groet 1806-1810, Winkel 1810-1813, Jislum-Wanswerd 1813-1827. Hierna predikant te Garijp-Eernewoude van 1827-1835. Als laatste predikant van de Hervormde Gemeente van Oosthem, Abbega en Folsgare van 1835-1858. Woonde te Oosthem. Woonde 1819 te Jislum (Ferwerderadeel).
Of overleden 3-11?

Zie ook zijn preek bij zijn 50-jarig ambtsjubileum, die uitgegeven is. (Email van Y. vd Lageweg)

Had 11 kinderen.

De opvolger van Witteveen te Garijp was ds.Theunis v.Berkum, die er van 1828-'35 stond en toen ook naar Oosthem vertrok. Hij preekte in Eernewoude zijn afscheid over Handel. 20 : 38b: En zij leidden hem naar het schip. "Hy plichte, der nammentlik hinne to gean mei in boeijer en nei tsjerktiid teach altiten in hiele kliber folk mei dûmny op it boat ta" (Dr. Wumkes).
In Suameer werkte hij veel samen met de verver T.H.Uitterdijk, die later met de Afscheiding meeging. Hij is predikant geworden bij de Afgescheidenen te Joure.
Wie meer van Ds.van Berkum wil weten, die leze maar eens het hoofdstuk over hem in "It Frysk Réveil" van Dr. Wumkes. We kennen toch allemaal dat boek?
Abraham Weremeüs Buning volgde Ds. van Berkum op, alweer zo'n figuur, die met zijn broer Arnold te Oostermeer (later te Anjum) trouw bleef aan de "oude leer". Hij is van Garijp naar Ee gegaan waar hij Ds. de Haan opvolgde, die met de Afscheiding meeging.
Verder noem ik nog Ds.Sypkens, die van 1841-1847 te Garijp stond en later te Scharnegoutum en Hylaard, een van de voormannen van de "Vrienden der Waarheid", die dikwijls voorging in de jaarlijkse bidstonden voor de toestand in de kerk, die gehouden werden in de grote zaal van De Koe aan het Zaailand, onder presidium van Ds. Felix.
Wie is dit???
Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1836 Aangiftedatum 3 juni 1836, akte nr. 111 Teunis van Berkum Vegter, geboren 3 juni 1836 Zoon van Ale Roelofs Vegter en Grietje Ages Venema
Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1860, Grietje Ages Venema, overleden 8 december 1860, oud 72 jaar, weduwe

-
Overlijdensakte Tietjerksteradeel, Ale Roelofs Vegter, overleden 27 mei 1856 oud 72 jaar, gehuwd. Rentenier, geb. en wonende te Eernewoude. Gehuwd met Grietje Ages Venema, zoon van Roelof Ales Vegter en Akke Baukes.