Notities bij: Anne Fetzes Elgersma

Woonde te Schraard. Was jarenlang kerkvoogd aldaar.