Notities bij: Ybeltje Algra van Fontein

Afkomstig van Bolsward.