Notities bij: Namkje Algra Fontein

197 Stukken betreffende de scheiding en deling van de nalatenschappen van Gijsbert Fontein en zijn zwager Franciscus Elgersma tussen Ybeltje Algra Fontein met Jan Hendrik Verschuir, Namkje Algra Fontein met Nicolaas Elgersma en Reinder en Aaltje Fontein van Reidsma, 1771 - 1786. 1 pak