Notities bij: Claes Claessen Balck

Woonde te Bolsward. keurmeester goud en zilver provincie Fryslan.
Was burgemeester te Bolsward in 1709.
Was Olderman namens het Magistraat in het Smedengilde te Bolsward in 1688, 1706, 1707.

P. Schoen
Knoeien met zilver. Postuum eerherstel voor keurmeester-generaal Claes Clasen Balck (1670-1694)