Notities bij: IJdt Tjaertsd. van Aylva

Woonde op Heringastate bij de Krinzerarm onder Rauwerd. Tijdens haar 2e huwelijk woonde ze op Jelmerastate te Ballum.