Notities bij: Lolle Barres Adema

Was apotheker, schepen en hopman der burgerij te Sneek.