Notities bij: Abdias Noordbeek

Woonde te Balk. Werd op 13 nov. 1701 bevestigd tot predikant van zijn 1e gemeente te Balk.