Notities bij: Grietje Lieuwes Meylema

Woonde te Marrum of Makkum.