Notities bij: Marike van Aysma

Woonde te Leeuwarden.