Notities bij: Margrietie Aysma

Ouders gegokt, vrijwel zeker.