Notities bij: Petronella Swerms

Woonde te Bolsward.
Tresoar: Derde proclamatie van 2 december 1768, Bolsward.


Augustinus (Auke) Offringa, dominee te Bolsward, gedoopt Leeuwarden 28 maart 1697, overleden Bolsward 28 juni 1758, getrouwd Leeuwarden 3 december 1730 met Sjoertje Acronius, van adel