Notities bij: Jacob Boeles de Kok

Kwam van Bolsward. Zijn wapen uit 1735 bevindt zich in een boerderij te Hartwerd (Oldeclooster).