Notities bij: Lolle Lolles van Ockinga

hij is luitenant bij een compagnie infanteristen.