Notities bij: Jelts Alefs van Aggama

Gegokt dat deze Jelts de Jetsche van Aggema is die met deze Clant trouwd. Woonde te Witmarsum.