Notities bij: Gerlof Annes

Was in 1525 minderjarig. Hij huurde in 1546 een gedeelte van Oedzinga sate te Kimswerd (62pm). Waarschijnlijk voor 1578