Notities bij: Pier Gerlofs

Werd aangeslagen voor 9 florijn, tussen een eigenerfde (6) en een edelman (12) in....