Notities bij: Bauke Douwes Reitsma

Woonde te Schraard.