Notities bij: Ynse Gerrits Adema

Nam de familienaam Adema aan NA het overlijden van zijn vader.
Woonde te Garijp.