Notities bij: Theodorus Coenraad Kock Beilanus van Assen

Woonde te Longerhouw, van 1841-1847 op nr. 3 (nu Buren 14).
Hulppredikant Paesens 1837-1841, predikant te Longerhouw-Schettens 1841-1847, predikant te Arum 1847-1883. Woont als eerste in de nieuwe pastorie (1860) van Arum. Wordt op 1 juli 1883 emeritus en vertrekt in augustus hetzelfde jaar naar Doesburg.
Bij zijn geboorte, huwelijk en overlijden heet deze predikant Theodorus Coenraad van Assen. Deze naam wordt ook genoteerd van zijn beide dochters. Hoe komt hij nu aan de toevoegingen Kock en Beilanus ? Als hij in 1883 in het Doesburgse bevolkingsregister wordt ingeschreven, worden de toevoegingen er wel bij opgeschreven, en ook ds. Romein vermeldt in zijn predikantenlijst zijn naam als Theodorus Coenraad Kock Beilanus van Assen. Tenslotte staat bij zijn geboorteakte geen aantekening dat zijn naam is gewijzigd bij Koninklijk Besluit.
De familie-overlevering geeft echter het antwoord ! Op 2-jarige leeftijd verliest Theodorus Coenraad zijn moeder, en hij wordt dan opgenomen in het kinderloze gezin van zijn oom en tante, ds. Th. C. K. Beilanus en Gertje van Assen; naar deze oom was Theodorus Coenraad ook vernoemd. Het echtpaar Beilanus-van Assen beschouwt de jong Theodorus als hun zoon, en volgens familie-overlevering staan zij erop dat de namen "Kock" en "Beilanus" aan de familienaam Van Assen worden toegevoegd.
Omdit dit nooit door K.B. werd bekrachtigd, konden de beide dochters van hetm deze toevoegingen niet krijgen. Wel heeft de tweede dochter, Pietje van Assen, geprobeerd het "Kock Beilanus" bij de aangifte van de geboorte van haar jongste zoon, Theodorus Coenraad van Wijngaarden, aan diens naam toegevoegd te krijgen. De ambtenaar van de Burgelijke Stand te Mijdrecht weigert dit, maar laat wel ruimte tussen "Theodorus Coenraad" en "van Wijngaarden", om de mogelijkheid te scheppen later "Kock Beilanus" erbij te vermelden als dat per K.B. toegestaan zou worden. De familie heeft echter verder geen moeite hiervoor gedaan.