Notities bij: Siouck van Aylva

14 weken oud overleden volgens grafsteen.