Notities bij: Wijger van Aylva

4 dagen oud overleden volgens grafsteen.