Notities bij: Trijntje Jacobs

In 1696 genoemd als lidmaat te Lutkewierum.

Deze Claes Hotses was volgens het artikel van Zondervan in Gens
Nostra 1990 pag 599 eerst in 1677 getrouwd met ene Sjouck Reijnardts uit
Oosterwierum. Trijntje kan zelfs dezelfde zijn die op 4.6.1702 te
Lutkewierum trouwt met Foppe Murks, die dan haar 3e echtgenoot zou zijn.
Hoe dan ook, Trijntje keerde met haar dochtertje naar haar geboortedorp terug.