Notities bij: Pieter de Kok

Bolsward 1782: 1782 den ...... uli is in den heere gerust de heer Petrus de Kok in leeven j.u.r. mede advocaat [v]oor dehove van Frieslandt en secretaris [v]an de stadt Bolswart oud int .. jaar en leit alhier begraven (broerkerk )
Was secretaris van Bolsward van Feb. 1752-aug. 1782.

Ouders gegokt.
Woonde te Bolsward.

Vanaf 1748-1778 voor de helft eigenaar van stem 1 (Osinga State) te Schettens EN stem 6 (Dyckshorne).
In 1758-1768 1/8 eigenaar van stem 3 te Schettens.