Notities bij: Gerlof Annes Bruinsma

Was van 1839-1840, 1844-1845 diaken v/d kerkeraad van Schettens-Longerhouw.
Woonde te Longerhouw als boerenknecht op nr. 4 (nu Buren 1).
Woonde te Schettens, van 6-11-1830 (huwelijk) tot zijn overlijden op nr. 6 (nu Marnedijk 9).