Notities bij: Hendrik Hessels Bergsma

Was in 1860 ouderling v/d kerkeraad van Schettens en Longerhouw.
Woonde te Longerhouw, van 6-5-1853 tot 12-5-1860 op nr. 11 (nu Buren 24). Vetrekt dan naar Arum.