Notities bij: Wijbren Douwes Buma

Kwam van Abbega, Wolsum volgens lidmatenboek.
Woonde te Schettens, in 1829-1830 op nr. 12 (nu Van Osingaweg 6).
Woonde van 1839-1843 op Bittenserpaed 4.
Woonde in 1850-1853 op nr. 8 (nu Osingaweg 20-26), een diakoniewoning 3-1 kap)
Woonde van 1853? tot zijn overlijden op nr. 13 (nu van Osingaweg 4).
Was in 1838 en 1839 ouderling v/d kerkeraad van Schettens en Longerhouw.