Notities bij: Jaan Baukes

Was koopman en hooischipper uit Dordrecht. Vestigde zich waarschijnlijk te Exmorra.